Begrazingsbedrijf De Graaslinies

Onze schaapskudde wordt ingezet voor het beheer van natuurterreinen, zeedijken, binnendijken, stadswallen, etc. Dit kan zowel gescheperd (met Hollandse Herders) als in de flexinetten gebeuren, afhankelijk van het begrazingsdoel en van wat de opdrachtgever wenst. We werken onder andere voor Gemeente Sluis, Stichting Het Zeeuwse Landschap en Waterschap Scheldestromen. Ook voor (kleinere) particuliere projecten zijn onze schapen inzetbaar. 

 

De kudde bestaat uit diverse rassen en kruisingen, waardoor we  op veel terreinen functioneel kunnen begrazen. Sommige rassen vreten meer de grasmassa's weg, terwijl andere rassen juist graag ook de distels en brandnetels aanpakken.

In onze kudde treft u Mergelland-schapen, Vlaams Kuddeschapen, Groot Heideschapen, Veluwse Heideschapen, een enkele Schoonebeker en Drents Heideschaap en een aantal kruisingen Mergelland/Vlaams Kudde en kruisingen met Charollais.

 

Wanneer we ergens begrazen bent u uiteraard van harte welkom om dichterbij te komen. Hondjes graag op gepaste afstand, want onze honden hebben ook als taak om de kudde te beschermen, en de schapen zullen ongetwijfeld ook (op een verkeerde manier) op andere honden reageren.

Een groot aantal van onze schapen komt graag eens kroelen met voorbijgangers. De dieren worden daarom jaarlijks gevaccineerd tegen Q-koorts.

 

Met onze kudde gaan we vaak over dijken en wallen, en over gebieden langs wandelpaden, fietspaden, akkers, etc. Dat betekent dat de kudde zowel tijdens begrazing als tijdens verplaatsingen vaak langgerekt moet zijn. Grenslopende honden zijn hierbij helemaal in hun element; vandaar dat wij met Hollandse Herders - een ras van eigen bodem - werken, en niet met drijvende honden.